Beeldvorming Projectgroep Afstand en Adoptie

Enige weken geleden werd ik gebeld door de Projectgroep Afstand en Adoptie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid met betrekking tot het onderzoek, Binnenlandse afstand en adoptie door het Verweij Jonker Instituut, dat door de afstandsgroepen naar de prullenbak is verwezen. Men was geïnteresseerd in mijn visie hierop, want men vindt het zelf een…