Het is 2025

Het leven met het Coronavirus is de normaalste zaak van de wereld geworden. Net zoals we hebben leren leven met HIV, SARS en AIDS hebben we ons moeten aanpassen aan COVID-19. Na vier jaar Corona zijn de coronamaatregelen permanent en tweemaal per maand is er een lockdown van tien dagen. De R-waarde is met 1,8 nog steeds veel te hoog en deze moet en zal worden teruggedrongen. Horeca en entertainmentbusiness zijn daarbij volledig gesloten. Wedstrijden worden uitsluitend nog gespeeld zonder publiek. Tijdens de lockdowns wordt er alleen nog maar online les gegeven en kinderen die in een moeilijke thuissituatie zitten worden individueel begeleid door een speciaal daarvoor aangestelde “onderwijs BOA”. Deze controleert de thuissituatie en bepaalt wie wat op welk moment thuis doet. Dit om huiselijk geweld aan banden te leggen.

Overal hangen camera’s en microfoons, ook in huis. Iedereen is verplicht gevaccineerd en draagt een mondkapje. De vrijwillige basis voor vaccinatie werd net als in 2021 in Oostenrijk vervangen door een verplichte vaccinatie. Overal moet je je QR-code tonen. Elke dag weer. In elke winkel, sportclub, in de trein, op je werk. Er is geen ontkomen aan. Volgend jaar worden landelijk irisscanners ingevoerd waardoor de QR-code overbodig wordt. Deze is gekoppeld aan het BSN-nummer. De kosten van de invoering van dit hightech-systeem en de bijbehorende controles worden automatisch verrekend met het inkomen. Hoe vaker men op straat komt, des te meer men betaalt. Daarmee is de controle compleet, want overal op straat komen irisscanners die de bewegingen van de mensen in de gaten houden en controleren of iedereen zich netjes aan de regels houdt. “1984” van George Orwell lijkt geen fictie maar werkelijkheid te zijn geworden.

Er is een nieuwe maatregel bijgekomen. Reden hiervoor is dat door onze impact op het klimaat de CO2-footprint drastisch moet worden teruggebracht. De overbevolking loopt uit de hand. De regering bepaalt hoeveel kinderen men maximaal mag hebben en daarnaast heeft men besloten dat een bevalling alleen nog maar mag worden uitgevoerd in het bijzijn van een overheidsambtenaar. Deze ambtenaar van het Ministerie van Gerechtigheid bepaalt vóór de bevalling of de moeder het kind te zien krijgt en mag behouden of dat ze met lege handen naar huis gaat.

Indien de ambtenaar heeft beslist dat de moeder haar kindje niet mag houden en het direct na de bevalling moet inleveren dan wordt er tijdens de bevalling een vochtige doek over het voorhoofd van de moeder gelegd zodanig dat zij geen zicht heeft op haar nieuwe kindje. Ze krijgt daarnaast een koptelefoon op om zich “optimaal te kunnen concentreren” op de bevalling.
“De motivatie hiervoor is dat het vochtige doekje een verkoelend effect op de vrouw heeft en de koptelefoon heeft niets te maken met afschermen.” aldus de Minister van Gerechtigheid in een recent interview.
Met deze maatregel hoopt de regering de overbevolking en de bijbehorende belasting van het milieu beter te reguleren en tevens het goede gedrag van mensen te belonen die zich wèl aan de milieueisen houden.

“De kinderen komen terecht in milieus waarbij mensen wèl voldoen aan de CO2-normen en zo kan men een voorbeeld nemen aan dit voorbeeldige gedrag. Dit is in het belang van ons allen en zo leert iedereen hoe men het milieu kan ontzien en we de overbevolking kunnen tegengaan. Het mes snijdt aan twee kanten.”, aldus de Minister.

Fictie, of toch niet?

Lucas Verberne 2021

Geef een antwoord