Van de vergeten wanhoop door afstand van je kindje tot de euforie van adoptie

Het originele stempel van Moederheil
R.K. St. Magdalenae – in Ginniken

De aanleiding voor deze website
Een eeuw na de oprichting van de Stichting Moederheil ben ik deze website in 2021 gestart.

De persoonlijke ervaringen van de moeders, die hun kinderen onder grote sociale druk moesten afstaan in Moederheil, en hun kinderen die er zijn geboren, zijn erg indrukwekkend om te lezen. Velen worstelen tot op de dag van vandaag nog met hun verleden. In boeken als ‘Zwartboek Adoptie‘ en andere zijn de persoonlijke ervaringen maar al te vaak zelfs schokkend.
Omdat ik, als afstandskind en geadopteerde, er zelf net zo mee worstel begon ik een aantal jaren geleden de Facebookpagina Moederheil. Al snel realiseerde ik mij dat de zeer persoonlijke ervaringen van velen erg gevoelige materie was en men niet snel uit zijn of haar schulp durfde te komen, maar men wel hunkerde naar erkenning en empathie. Ook ik was daar naar op zoek.
Vandaar dat ik de besloten groep Moederheil/Valkenhorst startte zodat men in alle privacy de eigen ervaringen van zich af kon schrijven. Als snel meldden zich ook mensen die niets met Moederheil of Valkenhorst te maken hadden, maar wel waren afgestaan en/of geadopteerd of gewoon geïnteresseerd, maar de relatie met Moederheil of Valkenhorst was nu juist de opzet van de groep. Dus volgde al snel een tweede besloten groep van algemene aard genaamd Adoptie, mijn geheim.

Je moeder kon niet voor je zorgen…

Feit: ik ben onder sociale druk afgestaan

Het beeld dat ik tot mijn pubertijd voorgeschoteld kreeg over Moederheil leek zo ideaal: het tekort aan baby’s bij kinderloze echtparen werd opgelost met kinderen die, om wat voor reden dan ook, “niet welkom” waren. Een win-win situatie, zo leek het. We zijn nu precies 100 jaar (1921) verder en hoe anders blijkt de realiteit.
Gelukkig is er internet en komt er steeds meer informatie over Moederheil beschikbaar. Meer archieven worden ontsloten, maar een centrale plek, waar van alles en nog wat over Moederheil te vinden is, ontbreekt nog en ik heb gemerkt dat ik niet de enige ben die daar behoefte aan heeft. Vandaar mijn initiatief voor het starten van Moederheil.nl.

Belangen
In mijn optiek worden in de pers de belangen van afstandsouders en -kinderen ernstig onderbelicht en ligt de nadruk juist op de voordelen van adopties, terwijl men hiermee volledig voorbij gaat aan het leed dat zich heeft afgespeeld voorafgaand aan de adoptie. En hoe is het de kinderen vergaan die wel werden afgestaan, maar nooit geadopteerd? Ik hoop met deze website over Moederheil hier meer tegenwicht aan te geven.

Input 
De opzet van deze website is het vormen van een online centraal naslagwerk, maar dit is mede afhankelijk van jullie eigen input. Ik wil jullie graag uitnodigen om foto's en je ervaringen m.b.t. je persoonlijke afstand en/of adoptie met ons te delen. Hiervoor is het Forum ingericht. Teneinde de privacy van de leden te waarborgen zijn de persoonlijke ervaringen en -foto's afgeschermd. Alleen na een goedgekeurde aanmelding is dit afgeschermde deel toegankelijk voor leden. 

Laat het nou maar rusten, zet het van je af, zand erover

Privacy
Vanwege de privacy zal persoonlijke informatie te lezen en te becommentariëren zijn alleen nadat je bent ingelogd. Dit geldt met name voor persoonlijke foto’s, persoonsgegevens en ervaringen. Hierbij hanteer ik dezelfde criteria als bij de besloten groep Moederheil/Valkenhorst op Facebook. Vooral uit piëteit en respect voor de mensen die het aangaat, want het is nogal wat om je persoonlijke ervaringen met anderen te delen en zeker wanneer er pijn en verdriet mee gepaard gaat.

Auteursrecht
Heb je informatie, foto’s, teksten of iets nieuws te melden dan kan je desgewenst deel uitmaken van het team van auteurs of publishers. Houdt wel rekening met het auteursrecht dat voor foto’s en gekopieerde teksten geldt. Vraag toestemming waar mogelijk en vermeld altijd de bron, het liefst met naam en een link naar de auteur of bron. Heb je geen toestemming of broninformatie, plaats het dan liever niet.

Op dit moment zitten we nog in de opbouwfase van de website en is nog niet alles zoals we het graag willen zien. Ik hoop op jullie begrip hiervoor. Naast eigen informatie bestaat een belangrijk deel van de website uit het samenbrengen van diverse externe bronnen.

Ik hoop dat jullie enthousiast zijn over mijn initiatief en als je vragen of opmerkingen hebt dan kan je onderaan de pagina’s reageren, je kunt me bereiken via de pagina Moederheil op Facebook of via het onderstaande e-mailadres.

Groeten,

Lucas Verberne

Initiatiefnemer en beheerder van:
Moederheil (openbare pagina Facebook), 8 november, 2018
Moederheil/Valkenhorst (besloten Facebook groep), 23 oktober, 2019
Adoptie, mijn geheim (besloten Facebook groep), 14 februari, 2020
Moederheil.nl (website), 16 juni, 2021

Leave a Reply