Naar aanleiding van mijn initiatief om de diverse binnenlandse afstandsgroepen te verenigen heb ik contact gehad met een aantal vertegenwoordigers van belangengroepen. Een van hen heeft mij geïntroduceerd bij het Projectteam Afstand en Adoptie van het Ministerie van Justitie met de vraag of ik hier deel van zou willen uitmaken, waarvoor mijn dank. Hieronder een deel van de uitnodigingsmail en mijn reactie erop. Uit privacy overwegingen heb ik namen weggelaten.

Uitnodiging Projectteam Afstand en Adoptie 
Al vanaf de start van het onderzoek zijn er contacten met belangenbehartigers en in het afgelopen jaar zijn daar ook contacten met individuele belanghebbenden bijgekomen. We hebben een kleine pool van ´tegenlezers´ die onze berichten aan aanmelders vooraf meeleest maar ook over andere zaken spreken wij met individuele belanghebbenden en belangenbehartigers. Dit geluid is divers, zoals ook de groep aanmelders divers is. Al die verschillende geluiden zijn voor ons even belangrijk en zijn bovendien hard nodig om steeds weer afgewogen keuzes te kunnen maken in dit soms ingewikkelde traject. 

Mocht u vragen, ideeën, opmerkingen hebben richting het projectteam dan nodig ik u van harte uit om daarover contact met ons op te nemen. Als u het prettig vindt om zonder directe aanleiding met ons in contact te komen dan kan dat ook, dan maak ik een belafspraak met u zodat we in ieder geval kennis met elkaar kunnen maken.

Onderaan de mail vindt u een link naar de site van de Rijksoverheid waarop informatie over het onderzoek is te vinden. Onder de tweede link vindt u de Nieuwsbrieven van het Projectteam. Voelt u zich vrij om die linkjes desgewenst ook via uw groep te verspreiden.

Informatie over afstand en adoptie vindt u op www.rijksoverheid.nl/afstandenadoptie of in onze nieuwsbrief Afstand en adoptie | Actueel | Rijksoverheid.nl

Projectmedewerker ´Binnenlandse afstand en adoptie´
 
..................................................................................
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Directoraat-Generaal Straffen en Beschermen
Directie Sanctietoepassing en Jeugd
Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
N26 Postbus 20301 | 2500 EH | Den Haag 
 
www.rijksoverheid.nl/venj

Mijn reactie
Dank voor uw uitnodiging. Het klopt dat ik niet op de hoogte was van dat het Ministerie graag met belangenbehartigers in contact komt. Ik had hier al eens op de website van de overheid naar gezocht, maar ik heb daar niets over kunnen vinden. Maar goed, het contact is er nu, waarvoor dank.

De motivatie voor mij persoonlijk is dat ik als ervaringsdeskundige hoop gehoord te worden. Ik ben namelijk geschokt over de slordige start van het Aanmeldpunt en de onzorgvuldigheden m.b.t. het onderzoek en de afhandeling van persoonlijke gegevens. Ik moet u zeggen dat mijn vertrouwen hierdoor dan ook ernstig is geschaad. Ik hoop dat de overheid daadwerkelijk openstaat voor het boven tafel krijgen van wat er destijds werkelijk heeft plaatsgevonden, de oprechte intentie heeft om de verantwoordelijken ter verantwoording te roepen en het onrecht recht te zetten. En dat deze beerput volledig geopend wordt en alle ellende volledig openbaar zal worden gemaakt voor alle betrokkenen.
Waar ik mij zorgen over maak is, aangezien er al vele jaren zijn verstreken, dat de belanghebbenden voor de vorm gehoord worden terwijl de gewenste uitkomst reeds min of meer vastligt en kan worden bijgestuurd op basis van de uitkomsten van het nog te voltooien binnenlands onderzoek.

Ik hoop dat de overheid inziet dat dit laatste niet in het belang is van de belanghebbenden. De gevoeligheid van deze materie is dermate groot; de trauma’s van hen die dit is overkomen is met geen pen te beschrijven, waardoor het plakken van een pleister op deze open wond voor de belanghebbenden nagenoeg geen effect zal sorteren en het leed eerder zal verergeren in plaats van verzachten. Het leed is al geschied en het is onmogelijk om dit nog ongedaan te maken. Hierdoor is het absoluut cruciaal dat de overheid inziet hoe groot de persoonlijke en psychische schade is voor de betrokkenen. Het geforceerd scheiden van ouder en kind, het ontnemen van het recht op het opvoeden van je eigen kind, op het hebben van eigen ouders, door de Staat en andere instituties kan ik persoonlijk niet anders uitleggen dan een door de Staat gefaciliteerde kinderroof.

In mijn optiek is de enige juiste methode om dit recht te zetten dat het parlement middels een parlementaire enquete alles in het werk stelt om de onderste steen boven te krijgen. Dat het anno 2021 andere tijden zijn dan destijds biedt de overheid een uitgelezen kans om de gemaakte fouten recht te zetten. U, als Ministerie van Justitie, heeft de primaire taak om voor gerechtigheid te zorgen.

Ik wil graag kennismaken en mijn steentje hieraan bijdragen. We kunnen bellen, of videobellen via Zoom. Ik laat dit aan u over.


Met vriendelijke groeten,

Lucas Verberne
www.moederheil.nl

One thought on “Projectteam Afstand en Adoptie (MvJ)

 1. Vandaag heb ik kennisgemaakt met Mieke Evers en Carolien Felëus van het Projectteam Afstand en Adoptie van het Ministerie van Justitie. Het was een waardevol en interessant gesprek.
  De dames gaven aan dat ze trachten om zo zorgvuldig en transparant mogelijk te zijn en vroegen mij hoe ik denk dat dit het beste zou kunnen worden geoptimaliseerd.

  Ik heb aangegeven dat het een illusie is om denken dat het geleden leed nog is te herstellen. En dat er maar een paar dingen nodig zijn om het leed recht te doen.
  1. Door te zorgen dat deze beerput volledig geopend wordt, dat alle ellende op tafel komt en de verantwoordelijke personen, voor zover nog in leven en aanspreekbaar, worden gehoord zich zullen moeten verantwoorden en zich dus niet kunnen verschuilen achter de organisaties waarvoor zij destijds werkzaam waren.
  2. Dat de waarheid boven tafel komt, op wat voor manier dan ook. Ook heb ik aangegeven dat er naar mijn mening maar een manier is om de waarheid boven tafel te krijgen en dat is m.b.v. een parlementaire enquete. Er moet duidelijkheid komen over wie wat waar op welk moment deed en wat de consequenties daarvan waren. Van laag tot hoog. Van de gemeenteambtenaar die geboortekaarten vervalste door de namen van de geboorteouders te veranderen in die van de adoptieouders, tot aan ministeriële verantwoordelijkheid. Er moet duidelijk worden hoeveel geld in dit gehele traject is omgegaan en wie daarvoor verantwoordelijk waren en wat er met dat geld is gebeurd. Want het ging om miljoenen.
  3. Er moet gerechtigheid komen en misschien wel compensatie, hoe moeilijk realiseerbaar ook.
  4. Een ander belangrijk punt is dat er open gecommuniceerd wordt naar de buitenwacht over de resultaten en bevindingen van het Projectteam.

  Verder werd aangegeven dat iedereen van harte welkom is om zijn of haar zorgen, ideeën of suggesties kenbaar wil maken, dit kan doen via het volgende emailadres: projectafstandenadoptie@minjenv.nl. Ik hoop dat ik geen spelfouten heb gemaakt m.b.t. het emailadres. En anders kan je het via mij sturen en dan zorg ik dat het op de juiste plaats terecht komt.

  Ik wil hier graag mijn steentje aan bijdragen en hoop dat er serieus mee zal worden omgegaan en niet slechts voor de Bühne waarbij de verantwoordelijken buiten schot blijven.

Leave a Reply