Update onderzoek afstand en adoptie

In de nieuwsbrief van juli informeerden we u over het rapport van de commissie van onafhankelijke deskundigen over afstand en adoptie dat is verschenen op 8 juli. De minister voor Rechtsbescherming Sander Dekker gaat hierover in gesprek met de belangenorganisaties en heeft hen hiertoe een uitnodiging gedaan. Inmiddels is er een gesprek geweest met Meldpunt Adoptie. Andere gesprekken vinden hopelijk op korte termijn plaats zodat er een besluit genomen kan worden over de herstelprocedure en de afronding van het onderzoek. De Minister zal hier naar verwachting eind september de Tweede Kamer over informeren. Natuurlijk besteden we hieraan aandacht in een volgende nieuwsbrief.

Bron: Rijksoverheid.nl

Geef een antwoord