Babyroof vs. gedwongen afstand

Thema-avond Fiom Het gesprek met Fiom is niet afgelast, maar uitgesteld. De belangrijkste reden hiervoor is dat men een online avond minder geschikt vindt om onze gevoelige vragen te beantwoorden. Gezien de reacties op Facebook ben ik dat met ze eens. Een bijeenkomst is m.i. een betere optie, omdat we dan face to face in… Lees verder Babyroof vs. gedwongen afstand

Een kritische noot

De Volkskrant van 1 oktober jongstleden schreef: Geadopteerden mogen eigen dossier niet inzien zonder instemming adoptieouders. Fiom besteedde hier aandacht aan met uitleg over hoe Fiom met de afstandsgegevens omgaat. De Stichting Verleden in Zicht reageerde op hun website. Ik sluit me volledig aan bij de standpunten van ViZ. Met alle respect, ik vind dat… Lees verder Een kritische noot

Tussenbericht Commissie Onderzoek Binnenlandse Afstand en Adoptie

Beste lezer, Hierbij ontvangt u een tussenbericht  van de Commissie onderzoek naar Binnenlandse Afstand en Adoptie. Tussenbericht-Commissie-Binnenlandse-Afstand-en-Adoptie-september-2023Downloaden Vragen over het onderzoek kunt u mailen naar: info@cbaa.nl. Over wijzigingen in uw abonnement kunt u mailen naar: bulletin@cbaa.nl. Met vriendelijke groeten, Janneke Wubs Secretaris Commissie onderzoek naar Binnenlandse Afstand en Adoptie

Adoptiedossiers opvraagbaar van de Centrale Adoptieraad (CAR) en Centrale Adoptiedocumentatie (CAD)

Vanaf 14 augustus 2023 is het mogelijk om bij het Nationaal Archief een dossier op te vragen uit een archief met bijna 9.400 adoptiedossiers. Het gaat om de dossiers van de CAR en de CAD. Het archief van de Centrale Adoptieraad (CAR) en Centrale Adoptiedocumentatie (CAD) bevat dossiers over adopties tussen 1957 en 1999. Het… Lees verder Adoptiedossiers opvraagbaar van de Centrale Adoptieraad (CAR) en Centrale Adoptiedocumentatie (CAD)

Commissie onderzoek naar Binnenlandse Afstand en Adoptie: Bulletin 2 (juli 2023)

Beste lezer, Hierbij ontvangt u het tweede Bulletin van de Commissie onderzoek naar Binnenlandse Afstand en Adoptie. Vragen over het onderzoek kunt u mailen naar: info@cbaa.nl. Bulletin-2-Commissie-Binnenlandse-Afstand-en-Adoptie-juli-2023Downloaden Over wijzigingen in uw abonnement kunt u mailen naar: bulletin@cbaa.nl. Met vriendelijke groeten, Janneke Wubs Secretaris Commissie onderzoek naar Binnenlandse Afstand en Adoptie

Verzamelbrief Personen- en Familierecht

Op 16 december 2022 heeft de Minister voor Rechtsbescherming de onderstaande brief gestuurd naar de Tweede Kamer m.b.t. het Personen- en Familierecht. TK Verzamelbrief Personen en FamilierechtTK Bijlage 1 Wetgevingsoverzicht personen en familierecht december 2022TK Bijlage 2 Eenvoudige adoptie de behoeften van pleegkinderen en oorspronkelijke oudersTK Bijlage 3 Samenvatting Eenvoudige adoptie de behoeften van pleegkinderen… Lees verder Verzamelbrief Personen- en Familierecht

Working papers – VJI

Met inleidend voorwoord door Eugénie Smits van Waesberghe "Update Publicatie Working Papers Onderzoek Naar Binnenlandse Afstand En Adoptie Waar gaat dit over: Op dinsdag 22 november aanstaande publiceren VJI en WODC op hun respectievelijke websites een aantal bevindingen op basis van onder meer archiefonderzoek naar binnenlandse afstand en adoptie in Nederland tussen 1956-1984. Zoals jullie… Lees verder Working papers – VJI

Eindrapport Erkenningstafels

Het bijgevoegde eindrapport zal worden aangeboden aan de minister van Rechtsbescherming en Justitie. Eindrapportage-erkenningstafels_definitiefDownloaden Hierbij sturen wij u, als meedenker, het rapport van de erkenningstafels met de gewenste erkenningsmaatregelen.  Op 31 augustus a.s. willen wij het rapport toelichten en met u bespreken. Verder laten we u weten dat er begin oktober a.s. een bijeenkomst zal… Lees verder Eindrapport Erkenningstafels

Gedwongen adoptie bestaat niet?

Column: Quomodo Klopt die aanname?  Hoeveel kinderloze echtparen hebben destijds de pastoor, bij herhaling op bezoek gekregen met de vraag: “ Waar blijven de kinderen?” Hoe vaak heeft de pastoor aangestuurd op het adopteren van kinderen? Immers, een goed katholiek echtpaar heeft kinderen en bij voorkeur veel kinderen vanuit de rooms katholieke gedachtengang, toch?! Hoe… Lees verder Gedwongen adoptie bestaat niet?

Commissiedebat over Adoptie

Minister Weerwind zet in op een vernieuwde adoptieprocedure Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie Het expertisecentrum wordt het centrale loket voor alle interlandelijk geadopteerden met vragen rondom hun adoptie en/of afkomst. Geadopteerden kunnen er terecht voor begeleiding bij het krijgen van toegang tot en inzage in dossiers, hulp bij zoektochten naar afstammingsinformatie, psychosociale ondersteuning en het ontsluiten van… Lees verder Commissiedebat over Adoptie