Commissiedebat over Adoptie

Minister Weerwind zet in op een vernieuwde adoptieprocedure

Expertisecentrum Interlandelijke Adoptie

Het expertisecentrum wordt het centrale loket voor alle interlandelijk geadopteerden met vragen rondom hun adoptie en/of afkomst. Geadopteerden kunnen er terecht voor begeleiding bij het krijgen van toegang tot en inzage in dossiers, hulp bij zoektochten naar afstammingsinformatie, psychosociale ondersteuning en het ontsluiten van juridische kennis. Op verzoek van de minister heeft Fiom een plan van aanpak gemaakt voor een bestuurlijke inbedding van het expertisecentrum, dat besproken is met de belangenorganisaties voor interlandelijke adoptie. De samenwerking zal vorm krijgen via een open samenwerkingsnetwerk dat door het expertisecentrum wordt ondersteund. Het streven is om in oktober 2022 te starten met de eerste diensten aan het loket.

Kamerleden stelden vragen naar het draagvlak in het veld voor de bestuurlijke inbedding van het expertisecentrum bij Fiom. De minister geeft aan dat Fiom de meest logische keuze is om inhoudelijk op voort te bouwen en ook het expertisecentrum spoedig te realiseren. Hij is zich bewust van de gevoeligheden vanwege de betrokkenheid van Fiom bij interlandelijke adoptie in het verleden. Daarom heeft de minister een aantal randvoorwaarden gesteld: een blijvende betrokkenheid van de geadopteerden zelf bij de diensten van het expertisecentrum; herkenbaarheid en een eigenstandige positie van het centrum en kwaliteit van de dienstverlening. Een volledig draagvlak is volgens de minister niet haalbaar.

Bron: FIOM

In het bovenstaande artikel van de FIOM mbt het commissiedebat over adoptie valt mij iets op. Waar ik namelijk benieuwd naar ben is hoe de minister zich de randvoorwaarde voorstelt waarbij de “blijvende betrokkenheid van de geadopteerden zelf bij de diensten van het expertisecentrum” is geregeld. Hoe moet ik dit voor mij zien? Daar zou ik graag uitleg over krijgen.

Ik vraag me dit af omdat het Ministerie plannen heeft om t.z.t. het nog in te richten expertisecentrum binnenlandse adoptie samen te voegen met het interlandelijke expertisecentrum dat in oktober van start moet gaan. En op welke wijze gaat de minister invulling geven aan de blijvende betrokkenheid van geadopteerden bij het expertisecentrum? Wie gaat hij daar specifiek voor benaderen en is de minister van plan om ook andere belanghebbenden hierbij te betrekken zoals de afstandskinderen die ook gedwongen werden afgestaan, maar niet werden geadopteerd, alsook de afstandsmoeders/-ouders?

Want er zijn nog meer mensen die tot op de dag van vandaag de consequenties ondervinden als gevolg van het gevoerde overheidsbeleid in de vorige eeuw. Of gaat het hem uitsluitend om de geadopteerden?

0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties