Als je de filmpjes uit eind jaren ’40 hebt bekeken en je ziet de schadelijke effecten op de kinderen, dan kan je toch niet begrijpen dat men met die opgedane kennis, en nog ruim voordat de adoptiewet van kracht werd, bewust TOCH besluit om kinderen van de moeders te scheiden. In mijn optiek is dat kinderen en moeders BEWUST schade toebrengen. 

Waarom koos men er willens en wetens dan toch voor? Het antwoord is: geld en religieuze overtuiging speelden hier een belangrijke rol in. Er waren genoeg kinderloze echtparen die zaten te smachten naar een kindje. En die leverden veel geld op. Heel veel geld. Miljarden. Adoptie was en is tot op de dag van vandaag big business.
En de invloed van wat “juist” was volgens de christelijke normen en waarden zorgden voor een rechtvaardiging van dit wrede beleid.

Dus het afnemen van baby’s voor de adoptiemarkt moest hoe dan ook doorgang vinden. Koste wat het kost. Men nam de trauma’s op langere termijn voor moeders en kind gewoon voor lief. Daar had men gewoon geen boodschap aan. 

Reproductie

Als je hierbij stilstaat dan kan je gewoon nooit meer een voorstander zijn van adoptie. Pleegouderschap, prima. Want kinderen hebben altijd een veilige, liefdevolle en vertrouwde plek nodig. En daar maakt de identiteit en de afkomst van het kind deel van uit. Zodra je het kind de naam afneemt en vervangt door de naam van de adoptieouders, dan ontneem je het kind de eigen identiteit en vervang je het eenvoudig met de nieuwe familienaam, of erger nog, met ook nog een nieuwe voornaam, alsof het een paar oude schoenen zijn. Het perfecte recept voor een trauma op latere leeftijd. 

Adoptie komt voort uit het bevredigen van een primaire biologische behoefte: het reproduceren en voortbestaan van de soort. Het is derhalve een egoïstische bevrediging van deze behoefte, want het gaat om het belang van de adoptieouders en hun behoefte naar reproductie. Dat veroordeel ik niet, want het is ons mensen net als dieren biologisch ingegeven, maar het gaat daarmee niet om het belang van het kind. En dat is waar, wat mij betreft, de schoen wringt.

Ik blijf mezelf herhalen: 
Ook zonder dat het kind jouw naam heeft kun je ervan houden. Dat is geen voorwaarde voor adoptie. Respecteer de identiteit en integriteit van het kind.

Copyright: Image by wirestock on Freepik

Geef een antwoord