Informatie verzamelen en delen

Auteursrecht

Wil je tekst, foto’s of andere informatie van anderen delen?
Vraag eerst toestemming aan de rechthebbende alvorens je het plaatst. Vermeld altijd de bron, het liefst met een link. Meer informatie over auteursrecht.

Cookies

Cookies ken je ongetwijfeld. Het zijn stukjes data die een website op jouw computer achterlaat. Bij een volgend bezoek sturen cookies informatie naar de server terug, waardoor je herkend wordt en bijvoorbeeld niet meer hoeft in te loggen. Moederheil.nl is een particulier initiatief zonder winstoogmerk. Je zult bij ons geen advertenties aantreffen en wij vragen geen andere informatie anders dan voor het aanmaken van een gebruikersaccount. Wij gebruiken cookies uitdrukkelijk niet voor commerciële doeleinden. Vanuit de Europese wetgeving is elke website die data van zijn gebruikers verzamelt, verplicht om dit te melden èn hierop een akkoord te krijgen.

Functionele cookies
Voor het plaatsen van functionele cookies hoef je volgens de wet geen toestemming aan de bezoeker te vragen. Het is ook niet verplicht om bezoekers hierover te informeren in een cookie- of privacyverklaring.

Analytische cookies
Voor analytische cookies die worden gebruikt om het verkeer op een website te analyseren, hoef je geen toestemming aan de bezoeker te vragen. Hierover moeten bezoekers wel geïnformeerd worden in een cookie- of privacyverklaring.

Tracking-cookies
Voor het bijhouden van persoonsgerichte gegevens is toestemming vereist. Nadat een gebruiker geaccepteerd heeft dat cookies worden bijgehouden, mogen deze cookies worden geplaatst.

Bron: dualler.nl

Privacy

De persoonlijke informatie die wij verzamelen gebruiken wij slechts voor het aanmaken van je gebruikersaccount met als doel dat de persoonlijke informatie die je deelt uitsluitend voor geregistreerde leden toegankelijk is. Het aanmaken van een gebruikersaccount biedt ons de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat deze informatie niet “op straat” komt te liggen.

Voorwaarden lidmaatschap

Deze website bevat privacygevoelige informatie en de getoonde informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld. De website bestaat uit twee delen. Een openbaar en een afgeschermd deel. Om te kunnen bepalen of het deel van de website dat je bezoekt openbaar is of niet dien je uit te loggen en te zien of de betreffende pagina in het menu te vinden is. Zoniet, dan is het geen openbare pagina.

Openbaarmaking van informatie van het openbare deel is toegestaan met bronvermelding en een link naar de bron.
Openbaarmaking van informatie van het afgeschermde deel van deze website of onderdelen ervan, zonder verkregen toestemming van de beheerder, is een inbreuk op de privacy en een overtreding van de voorwaarden voor het lidmaatschap. Bij overtreding volgt verwijdering en blokkering van deze website. Na verkregen toestemming is openbaarmaking uitsluitend toegestaan met bronvermelding en een link naar de bron.

Een band of relatie met Moederheil of Valkenhorst, op welke manier dan ook, direct of indirect is vereist om je te kunnen registreren op Moederheil.nl. Dus familie direct of indirect, afstand- en adoptieouders, oud-personeel, studenten, theatermakers en media zijn van harte welkom, mits er een relatie is met Moederheil of Valkenhorst. Graag je relatie toelichten tijdens het registratieproces.