Informatie verzamelen en delen

Wij zijn heel blij met aanvullende informatie over Moederheil en Valkenhorst. Alle informatie is welkom. Maar er gelden wel een aantal spelregels waar iedereen zich aan moet houden.

Auteursrecht

Heb je tekst, foto’s of andere informatie van anderen die je wilt delen?
Vraag eerst toestemming aan de rechthebbende alvorens je het plaatst. Vermeld altijd de bron, het liefst met een link. Meer informatie over auteursrecht.

Voor foto’s in het bezit/beheer van het Stadsarchief Breda gelden de volgende voorwaarden.

Cookies

Cookies ken je ongetwijfeld. Het zijn stukjes data die een website op jouw computer achterlaat. Bij een volgend bezoek sturen cookies informatie naar de server terug, waardoor je herkend wordt en bijvoorbeeld niet meer hoeft in te loggen.
Moederheil.nl is een particulier initiatief zonder winstoogmerk. Je zult bij ons geen advertenties aantreffen en wij vragen geen andere informatie anders dan voor het aanmaken van een gebruikersaccount. Wij gebruiken cookies uitdrukkelijk niet voor commerciële doeleinden. Vanuit de Europese wetgeving is elke website die data van zijn gebruikers verzamelt, verplicht om dit te melden èn hierop een akkoord te krijgen.

Functionele cookies
Voor het plaatsen van functionele cookies hoef je volgens de wet geen toestemming aan de bezoeker te vragen. Het is ook niet verplicht om bezoekers hierover te informeren in een cookie- of privacyverklaring.

Analytische cookies
Voor analytische cookies die worden gebruikt om het verkeer op een website te analyseren, hoef je geen toestemming aan de bezoeker te vragen. Hierover moeten bezoekers wel geïnformeerd worden in een cookie- of privacyverklaring.

Tracking-cookies
Voor het bijhouden van persoonsgerichte gegevens is toestemming vereist. Nadat een gebruiker geaccepteerd heeft dat cookies worden bijgehouden, mogen deze cookies worden geplaatst.

Bron: dualler.nl

Privacy

De persoonlijke informatie die wij verzamelen gebruiken wij slechts voor het aanmaken van je gebruikersaccount met als doel dat de persoonlijke informatie die je deelt uitsluitend voor geregistreerde leden toegankelijk is. Het aanmaken van een gebruikersaccount biedt ons de mogelijkheid om ervoor te zorgen dat deze informatie niet “op straat” komt te liggen.

Deze website bevat privacygevoelige informatie en de getoonde informatie dient vertrouwelijk te worden behandeld. De website bestaat uit twee delen. Een openbaar en een afgeschermd deel. Om te kunnen bepalen of de pagina die je bezoekt openbaar is of niet dien je uit te loggen en te zien of de betreffende pagina in het menu dan nog te vinden is. Zoniet, dan is het een besloten pagina.

Deze website heeft de meest recente beveiligingsmiddelen geïnstalleerd, maar een 100% beveiliging biedt dat niet. Dat geldt tevens voor elke vorm van beveiliging waar dan ook.

N.B. Het is belangrijk om te beseffen dat elke tekst die je waar dan ook op het internet plaatst door een specialist is te traceren naar de bron. Als je een tekst anoniem plaatst dan wordt het traceren al een stuk lastiger, maar niet onmogelijk. Dat geldt tevens voor je wachtwoord, het kenteken op je auto, je ID-kaart of je telefoon en de camera's die in elke openbare ruimte hangen. Iedereen is te traceren. Je dient zelf de afweging te maken in hoeverre dit voor jou een punt is.

Voorwaarden lidmaatschap

Een band of relatie met Moederheil of Valkenhorst, op welke manier dan ook, direct of indirect is vereist om je te kunnen registreren op Moederheil.nl. Dus familie direct of indirect, afstand- en adoptieouders, oud-personeel, studenten, theatermakers en media zijn van harte welkom, mits er een relatie is met Moederheil of Valkenhorst. Graag je relatie toelichten tijdens het registratieproces. Het is eventueel mogelijk om een gastlidmaatschap aan te vragen.

Openbaarmaking van informatie van het openbare deel is toegestaan met bronvermelding en een link naar de bron.
Openbaarmaking van informatie van het afgeschermde deel van deze website of onderdelen ervan is niet toegestaan zonder verkregen toestemming van de beheerder. Het is een inbreuk op de privacy en een overtreding van de voorwaarden voor het lidmaatschap. Bij overtreding volgt verwijdering en blokkering van deze website. Na verkregen toestemming is openbaarmaking uitsluitend toegestaan met bronvermelding en een link naar de bron. Het delen van persoonlijke gegevens of ervaringen van leden is niet toegestaan zonder persoonlijke toestemming van de betreffende leden.