Informatie gezocht

Mensen vragen mij geregeld om meer informatie. Of er foto’s (liefst van henzelf) ergens te vinden zijn, over hoe e.e.a. er uit zag, wat de omstandigheden waren. Ik tracht hier duidelijkheid over te krijgen, maar veel informatie is versnipperd en verspreid in particuliere archieven en verzamelingen en het is afwachten of en wanneer mensen bereid zijn om dit te delen.

Het doel van deze oproepen is om zoveel als mogelijk informatie te kunnen publiceren op deze website.

Veiling

Een impressie van de doopvont in de doopkapel. Op zoek naar een foto van de echte.

Zo is er destijds een veiling geweest, voorafgaand aan de sloop van het gebouw, waarin diverse zaken werden verkocht. Dingen zoals de doopvont uit de doopkapel, de trap uit de centrale hal, verlichting, meubilair, enzovoort. Ik zou graag een overzicht met foto’s willen publiceren op deze website van wat destijds geveild is.

Ik ben dan ook op zoek naar de inventarislijst van de veiling met foto’s. Welk veilinghuis was hierbij betrokken en is bekend waar deze was/is gevestigd?

Vooral een foto van de doopvont waarmee zovelen van ons zijn gedoopt zou wel heel erg bijzonder zijn. Heeft u destijds goederen gekocht op deze veiling, dan zou ik het op prijs stellen indien u mij er een foto van zou willen sturen.

Op zoek naar foto’s van kinderen

Verder ben ik op zoek naar foto’s van de kinderen voorzien van uw toestemming voor online publicatie. Heeft u een fotoalbum in de familie waarin kinderen van Moederheil of Valkenhorst staan of van het gebouw en de inrichting zelf en u hebt dit niet eerder kenbaar gemaakt, dan wil ik u vragen om dit (eventueel anoniem) te melden bij Moederheil.nl.

Veel mensen verlangen naar een foto uit hun eerste levensjaren of van hun kindje dat ze gedwongen moesten afstaan. U bepaalt wat u wel of niet wilt delen. U maakt mensen hier heel erg blij mee.

Oproep t.b.v. documentaire

Ik ben benaderd door Omroep Brabant. Zij zijn bezig met het maken van een documentaire over Moederheil. Men heeft mij verzocht om het onderstaande bericht te plaatsen.

“Omroep Brabant maakt momenteel een documentaire over Moederheil. Daarvoor is de omroep op zoek naar oude filmbeelden van Moederheil. Bent u in het bezit van bewegende (film-) beelden zoals filmpjes, video’s, documentaires en wilt u dit beschikbaar stellen ten bate van de documentaire, dan kunt u contact opnemen met

Tom van den Oetelaar
tom.van.den.oetelaar@omroepbrabant.nl

Reünie

Ook krijg ik vragen over een mogelijke reünie. Meer informatie hierover is te vinden op deze pagina.

Administratie

Is bekend waar de administratie van Moederheil is gebleven? Ik bedoel niet de persoonlijke dossiers, want die liggen bij de FIOM, maar de “gewone” administratie?

Nalatenschap

In het geval van een nalatenschap stel ik het op prijs indien u foto’s/fotoalbums/video’s wilt nalaten aan Moederheil.nl ten behoeve van online publicatie. De foto’s zullen worden gedigitaliseerd, gepubliceerd en bewaard worden voor het nageslacht, met inachtneming van de privacy.

Vragen of antwoorden? Neem contact met mij op.

Lucas Verberne

Geef een antwoord