De ‘Stichting Moederheil, R.K. Doorgangshuis voor ongehuwde moeders met kindertehuis’ werd opgericht in 1921 in Breda. Het zette de werkzaamheden voort van de Sint Magdalenastichting die in 1915 was begonnen met de opvang van ongehuwd-zwangere meisjes. De naam Moederheil leek goed gekozen voor haar doelstelling die zich richtte op het ‘werkelijke heil der ongehuwde moeders’ door de ‘instandhouding en versterking van de band tussen Moeder en kind, zowel waar het de natuurlijke als de bovennatuurlijke verplichtingen betreft’.

Moederheil komt in de onderstaande film kort in beeld vanaf minuut 7:29

De oprichters van Moederheil vroegen de Kleine Zusters van de Heilige Joseph, die hun wortels in Limburg hadden, om de opvang van jaarlijks zo’n honderd (aanstaande) ongehuwde moeders en hun kinderen te verzorgen. De zusters startten in Breda en weken in 1924 uit naar Ginneken, ten zuiden van Breda.

Naast opvang was ook opleiding een doel van de stichting. Het opleiden van de jonge moeder zou leiden tot de ‘zedelijke en maatschappelijke opheffing van de gevallen meisjes’. In 1927 ging de opleiding tot kraamverzorgster van start. Bijna veertig jaar lang leidden de Kleine Zusters jonge vrouwen op tot kraamverzorgster. De vrouwen waren werkzaam in de kliniek aan huis die ook door de Kleine Zusters werd geleid. Moederheil had een goede naam in Breda en omstreken en voorzag duidelijk in een stijgende behoefte. In 1927 waren er 91 gehuwden en 53 ongehuwden bevallen.

Bron: Stichting Erfgoed Juzt

De Kleine Zusters van de Heilige Joseph

Film uit 2010 waarin De Kleine Zusters van de Heilige Joseph, een zustercongregatie uit Heerlen, openhartig over hun werk vertellen. Ze doen dienst in de gezondheidszorg, het onderwijs en het huishouden. Hun persoonlijke verhalen over werk en roeping worden versterkt met archiefmateriaal.

Bron: (c) 2010 VPRO