Enquête Afstand en Adoptie

Om een beter beeld te krijgen van wat er bij de ervaringsdeskundigen speelt met betrekking tot afstand en adoptie nodig ik je graag uit om deel te nemen aan de enquête Afstand & Adoptie.

De commissie Joustra heeft in 2021 geconstateerd dat er veel misstanden zijn mbt internationale adopties en heeft het Nederlandse kabinet geadviseerd om internationale adopties tijdelijk te staken. Een groep adoptieouders en geadopteerden heeft hier tegen geprotesteerd en willen deze stopzetting ongedaan maken.

De Facebook pagina voor afstandskinderen en -ouders Moederheil.nl (@Moederheil) en website www.moederheil.nl willen graag een beeld krijgen van in hoeverre men het eens is met deze opschorting en of men dit protest ondersteunt.

DOELGROEP
De enquete is uitsluitend bedoeld voor deelname door ervaringsdeskundigen: biologische ouders die hun kindje, al dan niet gedwongen, hebben afgestaan en afstandskinderen, zoals geadopteerden. Het is niet bedoeld voor adoptieouders, wensouders, voogden of pleegouders.
De resultaten van deze enquete zijn geanonimiseerd openbaar gemaakt op www.moederheil.nl en de Facebook pagina Moederheil (https://www.facebook.com/Moederheil) en zijn voor iedereen toegankelijk. Door deel te nemen aan de enquete ga je akkoord met anonieme publicatie van de resultaten.

BELANG
Ik ben van mening dat het belang van het kind altijd voorop staat en in de tweede plaats de biologische ouders. En dat de biologische ouders de kans moeten krijgen om zelf hun eigen kindje groot te brengen. Mensen doen afstand van hun kindje uit wanhoop of dwang van buitenaf en niet omdat ze zo graag van hun kindje af willen. Een kindje afstaan mag zeker geen bron van inkomsten zijn.

Veel afgestane kinderen zijn helemaal niet gelukkig met de manier waarop hun afstand en adoptie is verlopen. Ik onderken de behoefte van adoptieouders in het vervullen van hun kinderwens, maar niet ten koste van het welzijn van de biologische ouders en hun kindje. Dit laatste heeft wat mij betreft de hoogste prioriteit. De vervulling van de kinderwens komt voor mij op de tweede plaats.
Wanneer er twijfel is over de zuiverheid van de gevolgde procedure, zoals twijfel over de echtheid van documenten en gegevens, misbruik van kinderen en manipulatie van biologische ouders, dan mag wat mij betreft van adoptie geen sprake zijn.

Ik zou het op prijs stellen als je de enquete wilt delen met andere ervaringsdeskundigen.