In aanvulling op de kille cijfers wil ik nog het volgende zeggen. Mijn gevoel is dat de archieven van vele instellingen nog bestaan. Er zal heel veel geïnventariseerd moeten gaan worden en administraties en archieven en zelfs de boekhoudingen moeten worden veiliggesteld. Want ook daaruit valt veel op te maken.

Geopperd is dat de archieven worden ondergebracht bij het Nationaal Archief en dat lijkt mij de perfecte plaats hiervoor en dat de dossiers slechts toegankelijk zijn voor hen in er in genoemd worden en t.b.v. wetenschappelijk onderzoek.

Administraties, boekhoudingen, personeelsdossiers en het lijkt me logisch dat er rapporten zullen zijn van de kinderen en moeders die er gehuisvest waren. Een deel van de archieven zal inmiddels zijn vernietigd en het zal een hels karwei zijn om dat wat er nog is boven tafel te krijgen en op orde te brengen om tenslotte als naslag te dienen voor hen die in de dossiers staan. 

Uit de rapportages van de “bewoners” kan heel wat worden afgeleid: geboortes, zorg, medicatie en overlijden en natuurlijk ontslagdata. Misschien dat men het destijds niet nodig vond om lijsten aan te leggen van hen die overleden, maar met de administratie kom je al een heel eind. 

En vervolgens is er de vraag wat er met de kinderen is gebeurd die overleden zijn bij de geboorte of stierven als gevolg van gebrek aan moederliefde en -zorg zoals Spitz dat constateerde. Kinderen die overleden nadat ze waren gedoopt werden in gewijde grond begraven, maar waar zijn de kinderen begraven die overleden voordat ze konden worden gedoopt? 

Het nieuwe binnenlandse onderzoek is super belangrijk en ik hoop dat ook dit aspect hierin zal worden meegenomen. Want overlijden als gevolg van gebrek aan zorg en aandacht is een van de vele misstanden die heeft plaatsgevonden. Als deze kinderen niet tegen de wil van de moeders waren weggenomen dan hadden ze mogelijk nu nog geleefd. Wat mij betreft is dit een zeer ernstig en verwijtbare misstand.

Vandaar ook dat ik een fervent voorstander ben van een parlementaire enquete zodra het onderzoek van De Winter is voltooid. En ik hoop dan ook dat de dames en heren kamerleden zeer kritische vragen zullen gaan stellen die zullen leiden tot een parlementair onderzoek.

Copyright: Image by jcomp on Freepik

Geef een antwoord