Foto’s Moederheil en Valkenhorst

  • Moederheil, Valkenhorst, plm. na 1985

Er is een grote behoefte naar foto’s uit de eerste levensjaren. Zowel bij de kinderen die geboren zijn in Moederheil en Valkenhorst, als bij de moeders die daar hun kindje verloren. Naar schatting meer dan duizend van deze kinderen zijn later ter adoptie vergeven. Hoe veelbetekenend is het dan om foto’s te zien uit je eerste levensjaren. En ook voor de moeders die op zoek zijn naar foto’s van hun pasgeboren kindje.

Maar er mocht destijds niet gefotografeerd worden in Moederheil, dus voor zover het al mogelijk was moest dit heimelijk gebeuren. Dit is de voornaamste oorzaak waarom er zo relatief weinig foto’s zijn. Gelukkig hebben een aantal verzorgsters van destijds, weliswaar zonder toestemming, toch foto’s gemaakt.

In de loop der jaren heeft drs. Eugénie Smits Van Waesberghe zich hard gemaakt om bestaande foto’s boven water te krijgen. Zij heeft frequent contact gehad met oud-verzorgsters. Een aantal verzorgsters heeft toestemming gegeven voor digitalisatie en publicatie van hun foto’s. Maar er zijn helaas ook fotoalbums in privébezit die niet zijn gedigitaliseerd. Het is te hopen dat er meer eigenaressen of hun familieleden bereid zijn om alsnog toestemming te geven. Want dit wordt zeer gewaardeerd door velen.

Oproep

Heeft u een fotoalbum in de familie waar kinderen van Moederheil of Valkenhorst in staan of van het gebouw zelf en u hebt dit niet eerder kenbaar gemaakt, dan wil ik u vragen om dit (eventueel anoniem) te melden bij Moederheil.nl. Heel veel mensen verlangen naar een foto uit hun eerste levensjaren. U bepaalt wat u wel en niet wilt delen. Velen zijn u hier dankbaar voor.

Om te zorgen dat deze duizenden foto’s bewaard blijven voor het nageslacht heeft Eugénie Smits Van Waesberghe het Stadsarchief van Breda benaderd en hier was men graag bereid om ze te digitaliseren. De digitalisatie is inmiddels grotendeels voltooid en het Stadsarchief heeft aangegeven dat de foto’s inmiddels beschikbaar en te bekijken zijn op de lokatie van het archief in Breda. Enkele tientallen foto’s uit de albums zijn toegevoegd aan de reeds bestaande online openbaar toegankelijke digitale Moederheil-collectie van het Stadsarchief.

Omwille van redenen als de AVG (privacywet) en politieke ontwikkelingen zijn de foto’s tot dusver (nog) niet vrijgegeven voor publicatie op internet. Het is dus afwachten of en wanneer men bereid is om ze alsnog vrij toegankelijk te maken. Zoals gezegd heeft men ervoor gekozen om ze alleen intern “online” te zetten. Hierdoor is het vooralsnog niet mogelijk om de vele foto’s via internet te bekijken en kan dit dus alleen op afspraak bij het Stadsarchief in Breda.

<UPDATE 6 maart 2022: Inmiddels heeft het Stadsarchief besloten om veel foto’s alsnog vrij te geven. Ook foto’s van voor de Tweede Wereldoorlog zullen openbaar worden gemaakt.>

Omroep Brabant heeft hierover een mooie reportage gemaakt i.s.m. Eugénie.

"Ondertussen is er bij het Stadsarchief Breda in samenwerking met belanghebbenden hard gewerkt om ‘rugnummers’ aan honderden foto’s te koppelen. Wil jij graag weten of je mogelijk op een afbeelding staat, neem dan contact op met Stadsarchief Breda: info@stadsarchiefbreda.nl. Geef aan wanneer je in de instelling verbleef en welke naam jij toen droeg. Wie weet, is er een match."

Citaat: Drs. Eugénie Smits Van Waesberghe

Een woord van dank is op zijn plaats
Aan Eugénie voor dit geweldige initiatief en de oud-verzorgsters voor hun bereidwilligheid en de Gemeente Breda voor de digitalisatie.

Lucas Verberne