Het onverhulde verlies

Dit betreft een onderzoek uit 1947 naar het verdriet van baby’s, door het verlies van contact met de moeder, dat werd uitgevoerd op vondelingen en wezen. De video toont wat het effect is op een kindje als het wordt verlaten door de moeder. Het kan als zeer aangrijpend of schokkend worden ervaren.

Waarschuwing

Het onderstaande filmpje kan als zeer aangrijpend en schokkend worden ervaren en het is raadzaam om hierop voorbereid te zijn.

Waarheidsvinding

De reden waarom ik deze video heb toegevoegd aan de website is dat mensen zien wat het afgestaan worden psychisch met een kind doet en hopelijk beseft men dat het kind hierdoor met een levenslang trauma wordt opgescheept. Bedenk dat dit tienduizenden mensen in Nederland is aangedaan!

Het doel is niet om te shockeren, maar om de onverhulde waarheid te tonen van wat de afstandskinderen is aangedaan, zonder dat iemand beslist over wat je beter wel of niet kunt zien. Dat bepaal je zelf. Er is al genoeg geheimgehouden in de afgelopen eeuw. Deze beelden zijn belangrijk en waarheidsvinding is belangrijker dan mensen preventief te beschermen tegen verontrustende beelden.

Een ander punt dat ik wil benadrukken is dat men destijds in 1947 al uitgebreid bekend was met de traumatische gevolgen voor het kind. Niettemin koos men er toch voor om kinderen weg te halen bij hun ongehuwde moeders, dit in de wetenschap dat het ernstige psychische schade toebrengt aan moeder en kind.


Grief, A Peril in Infancy (Spitz and Wolf, The Research Project, 1947)

Deze film toont het effect op zuigelingen van langdurige afwezigheid van de moeder. Een aantal baby’s in een vondelingenhuis worden getoond. De film geeft aan dat bij zuigelingen jonger dan een jaar de moeder snel terugkeert na een tussenpoos van minder dan drie maanden. Als de afwezigheid langer duurt dan deze periode, wordt het onmogelijk om contact met hen te krijgen, en ze worden passief en apathisch en beginnen schade aan hun persoonlijkheid te lijden. De film suggereert dat het het emotionele klimaat is dat door de moeder wordt geboden, waardoor de geest van het kind zich normaal kan ontwikkelen.

Bronnen:
The National Library of Medicine
Quomodo

Indien je bent ingelogd op de website dan kan je onderaan deze pagina een reactie plaatsen.

2 thoughts on “Het onverhulde verlies”

    1. Dit filmpje stamt uit 1947. Het andere een jaar of wat later. Opvallend is dat men destijds al op de hoogte was van de schadelijke gevolgen voor de kinderen. En men ondanks die kennis toch besloot om kinderen van hun moeder te scheiden.

Geef een antwoord