Uit het onderzoek dat René Spitz deed naar gehospitaliseerde vondelingen in de jaren ’40 kwam er een aspect naar boven dat mij behoorlijk deed schrikken. Van de geobserveerde kinderen die moederloos achterbleven overleed 37,3%. Dat is dus ruim een derde!

In 1945 deed Spitz onderzoek naar ziekenhuisopname bij kinderen in weeshuizen en vondelingenziekenhuizen in Zuid-Amerika. Hij ontdekte dat de onbalans in de ontwikkeling die wordt veroorzaakt door de ongunstige omgevingsomstandigheden tijdens het eerste jaar van de kinderen onherstelbare psychosomatische schade aan normale zuigelingen veroorzaakt.
Bron: Wikipedia

Het kwartje

Dit zette mij aan het denken en ik begon overeenkomsten bij mijzelf te zien die in dit onderzoek worden geconstateerd. Voor mij is het een levenslange vraag geweest waar bepaalde zaken die mij typeren toch vandaan kwamen. Het kwartje viel pas nadat ik de documentaires van Spitz had gezien.

Begraafplaats Vogelenzang
Begraafplaats Vogelenzang, gelegen vlakbij Moederheil Breda

Prangende vraag

Belangrijker nog, er ontstond bij mij de vraag: hoe verhouden deze cijfers van Spitz zich ten opzichte van de overlijdens van binnenlandse kinderen in Nederlandse tehuizen en instellingen en meer specifiek, ten opzichte van bijvoorbeeld Moederheil?
Hoeveel kinderen zijn daar onder vergelijkbare omstandigheden overleden? En waar zijn deze overleden kinderen begraven? Liggen al deze kinderen op de nabijgelegen begraafplaats? In de vorige eeuw werden gedoopte kinderen begraven in gewijde grond. Waar werden de overleden kinderen begraven die niet waren gedoopt?

Is dit alles te herleiden uit de administratie van Moederheil? Waar bevindt zich de administratie van Moederheil op dit moment? Kan iemand hier iets over zeggen?

Worden dit soort vragen ook meegenomen in het nieuwe binnenlandse onderzoek dat plaats gaat vinden onder leiding van Professor Dr. Micha de Winter?

Geef een antwoord