De kliniek Moederheil in Ginneken maakte deel uit van het klooster van de Kleine Zusters van de Heilige Joseph. Dat zij de ongehuwde moeders een dak boven het hoofd, een warme maaltijd en zorg boden, wilde echter niet zeggen dat zij geen problemen hadden met het ongehuwde zwangerschap. In tegendeel: de opgevangen vrouwen hadden gezondigd tegen God en de samenleving, zo stond in de stichtingsakte van Moederheil. Hun zielenheil stond op het spel. De zusters stelden zich daarom ‘de zedelijke en maatschappelijke verheffing van gevallen meisjes’ tot doel.

Bronnen:

  • J. Brouwers, Van Moederheil en Valkenhorst. Een geschiedschrijving (Breda 1995).
  • BHIC