Online Thema Avond: Fiom uitgesteld

Update

De reacties op Facebook over dit onderwerp heb ik voorgelegd aan Fiom. Ze illustreren de diepe pijn en het verdriet dat velen van ons ervaren. Er is een duidelijke vertrouwensbreuk tussen afstandsmoeders, afstandskinderen en Fiom als gevolg van het verleden.
Fiom is zich zeer bewust van het intense verdriet en de oude wonden die afstandsmoeders en -kinderen met zich meedragen. Hoewel ze hun uiterste best willen doen om alle vragen te beantwoorden, beseffen ze dat het verleden niet ongedaan kan worden gemaakt. Bovendien moeten ze werken binnen de beperkingen opgelegd door de Minister van Rechtsbescherming.
Fiom wil graag met ons in gesprek en is intern hard aan het werk om zo zorgvuldig mogelijk te handelen in deze kwestie. Maar dit kost tijd. Aanstaande maandag hebben we een afspraak om verder met elkaar in gesprek te gaan over de wijze waarop we het gesprek het beste vorm kunnen geven. Dan zal ook gesproken worden over een nieuwe datum.
Ik heb benadrukt dat het van essentieel belang is dat de directie van Fiom deze verantwoordelijkheid op zich neemt en hierover een standpunt inneemt.

In overleg hebben we dan ook besloten om de thema-avond tot nader order uit te stellen en misschien in een andere vorm te gieten om zodoende op een adequatere manier vragen te kunnen beantwoorden van betrokkenen. Daarover later meer.
Ik denk dat het van groot belang is om de angel uit de gebroken verstandhouding te halen dan om op korte termijn de thema-avond te gaan houden, terwijl er tegelijkertijd veel wantrouwen en verdriet speelt. Het is belangrijker dat dit zorgvuldig gebeurt en als dat wat meer tijd kost, dan zij dat maar zo.

Hoe dan ook, we zullen met elkaar door een deur moeten of we dat nou leuk vinden of niet. Dit is wat de overheid heeft bedacht en daar moeten we het mee doen. Er is geen alternatief, dus als we de verstandhouding kunnen verbeteren dan is dat in ons aller belang.

Al geruime tijd heb ik frequent contact met Fiom. Enerzijds om betrokkenen die op de een of andere manier vastlopen bij Fiom te ondersteunen, vanwege mijn eigen zoektocht en anderzijds om erkenning te krijgen voor de vele slachtoffers van gedwongen afstand in Nederland. Met betrekking tot het laatste heb ik eerder een stuk geschreven dat ik tevens naar Fiom heb gestuurd.

Wat ik beoogde, namelijk bewustwording, heeft binnen de organisatie de ogen geopend. Ook Fiom ziet het belang van introspectie en zelfreflectie in relatie tot gedwongen afstand in de vorige eeuw en de rol die de organisatie daarin heeft gespeeld. En ook met betrekking tot de wisselende afhandeling van de hulp bij zoektocht naar familie door betrokkenen.

Thema-avond

Om betrokkenen de kans te geven om vragen te stellen aan Fiom, heb ik voorgesteld om een thema-avond te organiseren. Fiom heeft positief gereageerd en zal aanwezig zijn om vragen te beantwoorden.

Aan de thema-avond zullen twee medewerkers van Fiom deelnemen:

 • Janice Reul – hulpverlener, vier jaar werkzaam bij Fiom
 • Babs van de Anker – beleidsmedewerker, twee jaar werkzaam bij Fiom

Het aantal plaatsen is beperkt. Als de belangstelling groter is, dan zullen we in november een tweede thema-avond houden.

Thema’s

De volgende thema’s die voor ons spelen zijn onder meer:

 • Fiom over het verleden
  • Erkenning
   • Besef over de rol van Fiom bij gedwongen afstand
   • Bereidheid tot introspectie (zichzelf een spiegel voorhouden).
   • Status ontwikkelingen m.b.t. erkenning en excuses
  • Nazorg n.a.v. de rol Fiom in het verleden.
 • Fiom anno nu
  • Ervaringen met Fiom in het algemeen
   • Het beleid bij de individuele zoektocht
   • Wisselende aanpak (star vs behulpzaam)
   • De AVG
  • Belang privacy afstandsmoeder vs. recht op afstammingsgegevens afstandskind
  • Fiom als uitvoerende overheidsinstantie
 • Fiom in de toekomst
  • Beleids- en naamswijziging (Federatie van Instellingen voor de Ongehuwde Moeder)
  • Expertisecentrum binnenlandse afstand en adoptie.
   • Niet onafhankelijk. Overheid bepaalt agenda.
   • Alleen advies. Geen individuele hulp en nazorg?
  • Preventie
   • In hoeverre worden aanstaande potentiële afstandsouders geïnformeerd over de nadelen en risico’s van afstand en adoptie? Zoals trauma, psychische hulp, zelfdoding, (seksueel) misbruik, kinderhandel, prostitutie.
 • Ingekomen vragen
  • Waarom werden afgestane baby’s maanden na hun geboorte pas geplaatst in een adoptiegezin waardoor de eerste hechtingsperiode ontbrak?
   Was dat een verdienmodel?
  • Is het fiom geneigd( in retrospectie) toe te geven dat er flinke fouten zijn gemaakt in de vorige eeuw?
  • Dossier inzage
   Nazorg, waar kun je terecht
  • De voorloper van de AVG is de Wet bescherming persoonsgegevens, ingegaan september 2001. Ook onder die wet had het fiom de wet overtreden met de gemaakte privacy fouten. Geen kennis hebben van de AVG is geen excuus, de Wbp bestond al vanaf 2001. Wanneer komt Fiom met een excuus vanuit het Fiom? En zo niet, waarom niet ? 
  • Hoe kunnen jullie met verschillende petten op werken? Aan de ene kant wensouders de weg naar KI begeleiden en aan de andere kant hun volwassen donorkinderen en volwassen geadopteerden coachen met de bekende problematiek? 
  • In hoeverre is het Fiom zich bewust van het feit dat het zo kan zijn dat de adoptie ouders zich niet durven hechten aan het kind Ipv dat het kind bestempeld wordt met een hechtings probleem? 
  • Is Fiom zich ervan bewust dat zij generalisten zijn en geen specialisten? 
  • Begin januari 2020 schreef ik een medewerkster van het Fiom onder andere:
   Wat we wel kunnen is de erfenis van het verleden recht aan doen door nu en in de toekomst keuzes te maken waaruit dat recht doen aan de erfenis van het verleden blijkt! 
   En in dat opzicht zeg ik: Fiom had wel je hulp aangeboden maar had voor de eer bedankt mbt aktief deelnemen aan het meldpunt.
   Het antwoord van het Fiom was:
   Helemaal eens met dat we de erfenis van het verleden moeten laten meewegen in de keuzes van nu! Ik zal ook deze opmerking nog doorspelen aan de collega’s die betrokken zijn bij onze rol inzake het meldpunt.
   Let op: Bovenstaande communicatie vond plaats voordat het onderzoek van start ging en kijk wat een zooitje het binnen het meldpunt is geworden. De vraag was niet: waarom heeft minister Dekker het Fiom de opdracht gegund? De vraag was en is: Waarom heeft het Fiom de opdracht aangenomen? Ik ben nog steeds benieuwd naar het antwoord.
NB. Individuele ervaringen in relatie tot Fiom kunnen we, omwille van de beperkte tijd, helaas niet bespreken. Je kunt hiervoor een persoonlijke afspraak maken met Fiom.
0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties