Op zoek naar je verleden

Je vraagt je af waar je vandaan komt. Je bent afgestaan en wellicht geadopteerd of in een pleeggezin terechtgekomen en dat is al of niet een succes gebleken. Al jaren denk je na over wie je biologische ouders en je familie zijn of waar je kind is dat je moest afstaan en je hebt geen idee hoe het met ze gaat. Je kent flarden van het verleden, maar niet het hele verhaal. Je vraagt je af of het toch niet eens tijd wordt om op zoek te gaan voordat het niet meer kan, om wat voor reden dan ook.

Waar te beginnen?

Er zijn in ieder geval een aantal bronnen waar je kunt starten.

Intern

 • Je kunt beginnen met je profiel bij te werken zodat mensen kunnen zien wat je motivatie is om lid te worden van Moederheil.nl. Deze informatie is uitsluitend zichtbaar voor leden.
 • In het gastenboek kan je je op of aanmerkingen plaatsen over de website. Ook hier kan je je ervaringen kwijt. Het gastenboek is openbaar en publiek toegankelijk.
 • Je kunt je zoekvraag plaatsen op het Forum. Leden kunnen hierop reageren.
 • Als je graag een reactie wilt op je ervaringen, plaats dan je verhaal op het Forum. Geef een beschrijving van de situatie en geef aan naar wie of wat je op zoek bent.

Extern

 • FIOM. Het archief van Moederheil wordt beheerd door de FIOM. Hier bevinden zich de afstandsdossiers.
 • Raad voor de Kinderbescherming. De RvdK beheert de archieven m.b.t. de adoptie, pleegouderschap e.d. Dit betreft de adoptie- en dossiers voor plaatsing in een pleeggezin.
 • Contactregister Kindertehuizen, dit wordt gerund door de Fiom, hiervoor kan je jezelf inschrijven om in contact te komen met oud-huisgenoten of oud-personeel.
 • Stadsarchief Breda. Het Stadsarchief is het collectieve geheugen van Breda. Als je je gegevens doorgeeft onder vermelding van jouw geboortenaam (de naam die je bij geboorte kreeg en/ of die op jouw geboorteakte staat) dan is er mogelijk informatie beschikbaar. Geef ook maanden/ jaar/ jaren van jouw verblijf door. info@stadsarchiefbreda.nl.
 • Brabants Historisch Informatie Centrum. Het BHIC, beschikt over het archief van de Brabantse rechtbanken binnen de provincie. Die worden in de regel na 20 jaar aan het BHIC overgedragen. Dat is zo vastgelegd in de archiefwet. In die archieven zitten b.v. voogdijkaarten/-registers, OTS dossiers (Onder Toezicht Stellingen) en soms ook dossiers van de Raad voor de Kinderbescherming. Deze zijn natuurlijk niet zomaar openbaar voor iedereen, maar wel (met ontheffing) voor betrokkenen. 
 • Bureau Clara Wichmann streeft al ruim 35 jaar naar gendergelijkheid en een betere maatschappelijke en juridische positie van vrouwen in Nederland.
 • En veel meer informatie is op deze website te vinden op de veelgestelde vragen pagina.

Of neem contact met me op.

Mvrgr.,

Lucas