Protocol

Acceptatie voorwaarden

Structuur Moederheil.nl

Dit betreft onder meer de hiërarchie, toegangsrechten, beveiliging, auteurswet, copyright en voorwaarden. 

Doel

  • Het met elkaar in contact brengen van oud-huisgenoten en personeel
  • Podium voor persoonlijke ervaringen
  • Centrale informatiebron
  • Informeren buitenwereld

Moederheil.nl is een particulier initiatief en bestaat uit een website en een deel op Facebook.

Facebook

Moederheil.nl op Facebook bestaat uit drie onderdelen:

De besloten Facebookgroepen zijn uitsluitend toegankelijk voor leden.

De website

Rolverdeling

Beheerder

De beheerder is verantwoordelijk voor de inhoud, functionaliteit en vormgeving van de website.

Adviseur

De adviseur houdt toezicht op de juistheid van de inhoud en adviseert waar nodig.

Bijdrager

Dit betreft de leden van de denktank. De denktank is een separate groep leden samengesteld voor de realisatie van een monument. Andere leden hebben geen toegang tot de pagina’s van de denktank.

Abonnee

Dit zijn de leden. Het betreft mensen die een directe of indirecte relatie hebben met Moederheil of Valkenhorst. Ingelogde leden kunnen reageren op berichten en pagina’s.

Gastlid

Dit zijn leden die geen band hebben met Moederheil of Valkenhorst in de zin van betrokkene of oud-personeel. Het betreft mensen die zijn geboren of bevallen in andere instellingen of beroepsmatig, vanwege studie of belangstelling geïnteresseerd zijn in de historie van Moederheil en Valkenhorst. Gasten kunnen reageren op berichten en pagina’s en hebben geen toegang tot de ledenlijst.

Restricties

Pagina’s

De toegang per pagina is afhankelijk van de rol die men heeft. De hiervoor genoemde rolverdeling van boven naar beneden bepaalt hiërarchisch de toegangsrechten. Hoe hoger de positie, des te uitgebreider de toegang. Per pagina is gedefinieerd welke rol toegang geeft tot de inhoud. Op die manier kunnen andere rollen uitgesloten worden van de inhoud.

Het is dus niet zo dat iedereen ongelimiteerd alle pagina’s kan zien, maar uitsluitend de pagina’s die zijn toegewezen aan de betreffende rol.

Afscherming

Moederheil.nl bestaat uit een openbaar en een besloten deel. Voor toegang tot het besloten deel moet men zijn ingelogd. Om te kunnen inloggen moet men geregistreerd en geaccepteerd zijn als lid. Acceptatie en de rol die men als lid krijgt wordt bepaald door de beheerder.

Openbaar
Deze pagina’s zijn vrij toegankelijk voor iedereen.

Besloten
Het besloten deel bestaat uit een deel van de pagina’s en is uitsluitend te bezoeken door leden en/of gastleden. Binnen deze beslotenheid wordt de toegang per pagina hiërarchisch bepaald.

Cookies

Cookies zijn stukjes data die een website op een computer achterlaat. Bij een volgend bezoek sturen cookies informatie naar de server terug, waardoor je herkend wordt en bijvoorbeeld niet meer hoeft in te loggen. 

Moederheil.nl is een particulier initiatief zonder winstoogmerk. Je zult hier geen advertenties aantreffen en wij vragen geen andere persoonlijke informatie anders dan voor het aanmaken van een gebruikersaccount. Wij gebruiken cookies uitdrukkelijk niet voor commerciële doeleinden. Vanuit de Europese wetgeving is elke website die data van zijn gebruikers verzamelt, verplicht om dit te melden èn hierop een akkoord te krijgen.

Functionele cookies
Voor het plaatsen van functionele cookies hoef je volgens de wet geen toestemming aan de bezoeker te vragen. Het is ook niet verplicht om bezoekers hierover te informeren in een cookie- of privacyverklaring.

Analytische cookies
Voor analytische cookies die worden gebruikt om het verkeer op een website te analyseren, hoef je geen toestemming aan de bezoeker te vragen. Hierover moeten bezoekers wel geïnformeerd worden in een cookie- of privacyverklaring.

Tracking-cookies
Voor het bijhouden van persoonsgerichte gegevens is toestemming vereist. Nadat een gebruiker geaccepteerd heeft dat cookies worden bijgehouden, mogen deze cookies worden geplaatst.

Bron: dualler.nl

Beveiliging

Het lidmaatschap is het eerste niveau van beveiliging voor de website. Het voorkomt ongewenste toegang en misbruik.

Er is een minimum gesteld aan de lengte en complexiteit van het wachtwoord. Dit geeft een extra beveiligingsdrempel.

Als waarborg voor de veiligheid is een systeem ingebouwd genaamd reCaptcha. Het beveiligt de website tegen frauduleuze activiteiten en misbruik. Het is een systeem dat spam tegengaat.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Om hackers en illegaal geautomatiseerde inlogpogingen tegen te gaan is er een maximum gesteld aan het aantal incorrecte inlogpogingen. Is er driemaal foutief ingelogd dan kan men het pas een dag later opnieuw proberen.

Privacy

De structuur van de website is zodanig opgebouwd dat de privacy van de leden gewaarborgd is. Indien men geen lid is dan heeft men beperkt toegang. Het staat de leden vrij om al of niet anoniem hun ervaringen te delen.
De ledenlijst met contactgegevens is uitsluitend toegankelijk voor ingelogde leden. Gastleden hebben geen toegang tot de ledenlijst. De beheerder staat garant voor de privacy op basis van de beschikbare techniek.

Aansprakelijkheid

De beheerder accepteert geen aansprakelijkheid voor correctheid van de inhoud van teksten van derden welke gedeeld worden op deze website of Facebook. De beheerder doet er alles aan, naar eer en geweten, om te zorgen dat de inhoud van teksten kloppen en dat onbevoegden geen toegang krijgen tot informatie die niet voor hen bedoeld is. Beheerder laat zich hierbij bijstaan en adviseren door de adviseur.

Voorwaarden lidmaatschap

Lidmaatschap

Een band of relatie met Moederheil of Valkenhorst, op welke manier dan ook, direct of indirect is gewenst om je te kunnen registreren op Moederheil.nl. Dus familie direct of indirect, afstand- en adoptieouders en oud-personeel worden geregistreerd als lid. Graag je relatie of motivatie toelichten tijdens het registratieproces.

Gastlidmaatschap

Indien deze band er niet is dan is het mogelijk om een gastlidmaatschap aan te vragen. Studenten, schrijvers, theatermakers, onderzoekers, wetenschappers en zijn van harte welkom als gastlid, mits er een relatie is met Moederheil of Valkenhorst. Graag je relatie of motivatie toelichten tijdens het registratieproces.

Juridisch

Auteurswet

De Nederlandse auteurswet is van toepassing op deze website. Leden zijn zelf verantwoordelijk v.w.b. het voldoen aan de juridische voorwaarden m.b.t. copyright van de teksten en bestanden van derden die zij zelf plaatsen. Moederheil.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor inbreuk op copyright van derden voor content die door leden is geplaatst.

Bronvermelding en citeren

Niets van deze website mag worden gekopieerd, gebruikt of gedeeld zonder schriftelijke toestemming van de beheerder. Indien toestemming is verkregen dan is bronvermelding verplicht met een link naar de betreffende pagina.

Het gebruik van de content voor inspiratie van creativiteit, publicatie, studie, onderzoek of voor welke andere vorm van non-profit gebruik dan ook wordt van harte toegejuicht, niettemin hiervoor is schriftelijke toestemming en bronvermelding vereist. Commercieel gebruik van de content is niet toegestaan.

Voor het gebruik van teksten en/of bestanden van derden welke getoond worden op deze website dient schriftelijke toestemming te zijn verkregen van de betreffende auteur zelf.

Wat mag wel?

Je mag een link naar een bericht of pagina van de website delen. Hiervoor is geen toestemming vereist.

Samengevat: in alle overige gevallen is schriftelijke toestemming en bronvermelding vereist.

Hoe vraag ik toestemming?

Stuur een email naar de beheerder met een duidelijke omschrijving van het doel waarvoor je de inhoud wenst te gebruiken. Dit moet verifieerbaar zijn. Afhankelijk van het doel kan hiervoor auteursrecht in rekening worden gebracht.

Meer informatie

Veelgestelde vragen

Het wordt erg op prijs gesteld als je dit bericht wilt waarderen met één tot vijf sterren. Dat kan onderaan elke pagina.

Om te reageren op de inhoud moet je eerst even inloggen.