Op 16 augustus aanstaande zal Andersson Elffers Felix, het door het Ministerie van Justitie en Veiligheid ingehuurde consultancybureau, de rapportage over de erkenningstafels aan het ministerie van Justitie en Veiligheid aanbieden.

Vandaag hebben de deelnemers aan de erkenningstafels een uitnodiging ontvangen van AEF voor het bijwonen van een toelichting op 31 augustus. Daarnaast is men benieuwd naar ons commentaar.

De agenda is:

  • Toelichting AEF op de rapportage van AEF
  • Inhoudelijke beantwoording vragen
  • Indruk van de betrokkenen op de rapportage 
  • Hoe verder

Ter voorbereiding op de terugmelding ontvangen de deelnemers een week voor 31 augustus de rapportage, dat wil zeggen op 24 augustus.

Tijdens deze toelichting zal er geen vertegenwoordiging van het ministerie aanwezig zijn.

Geef een antwoord