Verzoek tot schadevergoeding

Het volgende bericht ontving ik vandaag van de Stichting Verleden in Zicht:

“Vandaag zijn wij bij demissionair minister Sander Dekker geweest inzake het rapport van de onafhankelijke deskundige over het Onderzoek Afstand en adoptie tussen 1956 en 1984. We hebben daarna een brief naar de vaste Kamercommissie van Justitie en Veiligheid gestuurd met ons advies en een verzoek tot schadevergoeding voor de aanmelders van het onderzoek Binnenlandse afstand en adoptie ivm geleden schade ten gevolge van onrechtmatige verwerking van gevoelige persoonsgegevens.

We hebben deze schadevergoeding namens St. Verleden in Zicht en St. DNA neergelegd voor iedereen die zich heeft aangemeld aan het onderzoek. Omdat er binnen jullie groep van de Moederheil ook mensen zitten die dit betreft zouden we je willen vragen of je deze informatie via jullie facebookpagina wilt delen. Zo bereiken en informeren we zo veel mogelijk mensen.”

Stichting Verleden in Zicht

Bericht voor aanmelders van het onderzoek naar afstand en adoptie 1956-1984

In Nederland worden persoonsgegevens beschermd door de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de AVG. Deze verordening geldt ook voor de overheid.

Vast staat dat in het onderzoek naar afstand en adoptie 1956-1984 inbreuken zijn gemaakt op de AVG.

Bij het onderzoek naar afstand en adoptie is de AVG overtreden met het verwerken van zeer gevoelige persoonsgegevens. Bij de AVG is geregeld dat iemand schadevergoeding kan vorderen als men schade geleden heeft ten gevolge van overtreding AVG. In de rechtspraak zijn er tot vandaag een paar zaken waarin schade toegekend is, dit varieert van 250 tot 500 euro.

Volgens deze rechtspraak zouden de aanmelders van het onderzoek afstand en adoptie waarvan de gegevens in strijd met de AVG verwerkt / bewaard zijn, ook in aanmerking kunnen komen voor een schadevergoeding.

De overtreding van de AVG is bij ons bijzonder omdat de AVG veelvuldig gedurende lange termijn is overtreden bij een kwetsbare groep betrokkenen. Wij hebben dan ook gedacht om een bedrag van € 2.000,- per persoon te vragen vanwege de zeer bijzondere omstandigheden.

Het is een verzoek om schade, wat niet wil zeggen dat het Ministerie verplicht is dit bedrag te betalen. We moeten de reactie van het Ministerie afwachten om verder te bepalen wat mogelijk is.

Wij doen dit verzoek als Stichting VIZ en Stichting DNA gemeenschappelijk namens alle aanmelders omdat het zeer ingewikkeld en tijdrovend wordt om per persoon schadevergoeding te vragen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Ook vinden wij het heel belangrijk dat we op deze manier eveneens schadevergoeding kunnen vragen voor deelnemers die dit misschien niet zelfstandig kunnen of niet durven. Je hoeft je dus niet aan te melden om mee te doen aan dit verzoek voor schadevergoeding.

We houden jullie op de hoogte via de facebook pagina’s. Als je het schadevergoedingsverzoek zoals we het vandaag aan Minister Dekker hebben gegeven wil ontvangen of vragen hebt mail gerust naar.

info@verledeninzicht.nl

denederlandseafstandsmoeder@gmail.com

Uiteraard hebben we begrip voor betrokkenen die aangeven niet mee te willen doen aan dit gezamenlijk verzoek. Je kunt laten weten dat je geen prijs stelt op deelname. Wij maken een lijst op met personen die afzien van dit verzoek om deze lijst mee te nemen in de afwikkeling van het verzoek met het Ministerie, mocht Minister Dekker de schadevergoeding toekennen.

We weten als geen ander hoe belangrijk privacy is, je kunt gerust zijn dat alle gedeelde informatie binnen de Stichting VIZ of Stichting DNA blijft.

Tenslotte wensen we op te merken dat onze inzet bestaat uit vrijwilligerswerk. Vergeef ons als we niet meteen reageren op vragen en/of verzoeken. We blijven ons best doen, zoals we het afgelopen 1,5 jaar ons best gedaan hebben om de fouten in het onderzoek aan de kaak te stellen omdat we een goed onderzoek willen dat recht doet aan onze gezamenlijke geschiedenis.

Stichting Verleden in Zicht voor Nederlandse afstandskinderen en binnenlands geadopteerden Stichting De Nederlandse Afstandsmoeder

27 september 2021

0 0 stemmen
Artikel waardering
Abonneer
Laat het weten als er
0 Reacties
Inline feedbacks
Bekijk alle reacties